28 Eylül 2015 Pazartesi

Özel Eğitim Alanında Çalışan/Çalışmış Psikologlara Yönelik Anket

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde çalışan veya çalışmış olan meslektaşlarımıza yönelik bir anket hazırladık. Yaklaşık 20 dakika süren bu anketin sonuçlarının, özel eğitim alanında çalışan psikologların çalışma koşullarının ve verilen hizmetin dönüştürülmesine yönelik yapacaklarımız için yol gösterici olacağını düşünüyoruz. 7 Temmuz 2015 Salı

Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı Olağan Toplantı Raporu

29 Haziran 2015

Gündemler ve Kararlar
1. Soruların Gözden Geçirilmesi
2. Uygulama Kriterleri ve Süresi
3. Uygulama Yöntemi
4. Makale
5. Bir Sonraki Toplantı


1. Soruların Gözden Geçirilmesi

Anketimiz hem rehabilitasyon alanında çalışanlara hem de çalışmış olanlara yönelik hazırlanmıştır. Sorular tekrar gözden geçirilmiştir.


2. Uygulama Kriterleri ve Süresi

Anketi sadece çalışanlara mı yapmalıyız sorusu üzerine konuşuldu. Anketin sadece çalışanlara yapılması hedeflenen örneklemin oran olarak daha büyük bir bölümüne ulaşacak olmamız, soruların çalışanlara yönelik hazırlandığı ve verilecek cevapların döneme göre değişebileceği fikirleri üzerinden konuşuldu. Buna karşın anketi çalışan veya çalışmış herkese yapma fikri, bu şekilde daha çok veri elde edileceği, soruların çoğunun çalışan veya çalışmışlara yönelik olarak kapsayıcı, aksi takdirde olacak veri kaybına değecek bir geçerlik farkı olmayacağı üzerinden savunuldu. Anket her iki gruba da yapıldığında, ankete çalışma yılına dair bir soru konulmasının, dönemsel farkları da tespit edebilmemiz ve güncellik sorununu çözebilmemiz açısından faydalı olacağı düşünüldü.

Neticede anketin hem rehabilitasyonda çalışan hem de çalışmış kişilere yapılmasına karar verildi. Aynı zamanda ayrılmanın ya da işe başlamanın üzerinden geçen zamana bir kısıtlama getirilmesi gerekliliği üzerine konuşuldu ve böyle bir kısıtlama yapılmamasına karar verildi.
  
Bir anketin yapılma süresi yaklaşık 20 dakika. Anket çalışması için belli bir uygulama süresi belirlemeyip, her ay gidişatı takip etmenin iyi olacağını düşündük. Toplamda ulaşılabilecek kişi sayısına dair fikirler dile getirildi. Bu alanda çalışan 3000 psikologun bulunduğuna dair bir tahmin de söylendi. Gerçek sayının kaç olduğunu ise çalışacağız.

3. Uygulama Yöntemi

Anketi yüz yüze yöntemler dışında uygulamanın ne kadar güvenilir sonuçlar vereceği tartışıldı. Tartışmalar sonucunda sadece yüz yüze yapılması durumunda anketin yayılmasının zor olacağı ve katılımcı sayısının düşeceğini ve internetten yapılan anketlerdeki sorunların da çok belirleyici olmayacağını düşünerek, anketlerin hem yüz yüze hem de internetten yapılmasına karar verildi. Veriler depolanırken, internetten gelen verileri işaretleyebileceğimiz ve bazı soruları baz alarak yöntemin belirgin bir farklılık yaratıp yaratmadığında –ihtiyaç halinde- bakacağız.

4. Makale

Daha ileriki bir zamanda bu konuyu konuşmanın daha mantıklı olabileceğini düşündük.

5. Bir Sonraki Toplantı


Bir sonraki toplantı için Ağustos başında tekrar haberleşip, durumumuza bakacağız. O vakte kadar anket uygulamalarına başlanmış olacak. 

Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı Olağan Toplantı Duyurusu

Rehabilitasyon Psikologları olarak, 29 Haziran Pazartesi günü olağan toplantımızı yapıyoruz.
Toplantılarımız herkesin katılımına açıktır.

Toplantı Gündemi
1-Anket uygulama planı
2-Makale yazma planı

Tarih: 29 Haziran 2015, saat  19.00
Yer: Leylek Cafe
Adres: Küçükparmakkapı Sok. No: 15/3 Beyoğlu
Tarif: İstiklal Caddesi'nde soldaki McDonalds'ın sokağına girince sokağın sonuna doğru soldaki 15 numaralı apartmanın ikinci katı.
Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı Olağan Toplantı Raporu

22 Haziran 2015

Gündemler ve Kararlar

1. Anket Maddelerin Gözden Geçirilerek Uygulanabilir Hale Getirilmesi


Anketin tüm maddeleri tek tek gözden geçirildi ve birçok  düzenlemelere karar verildi 


20 Haziran 2015 Cumartesi

Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı Olağan Toplantı Duyurusu

Rehabilitasyon Psikologları olarak, 22 Haziran Pazartesi günü olağan toplantımızı yapıyoruz.

Toplantılarımız herkesin katılımına açıktır.

Toplantı Gündemi

1-Anket uygulama planı
2-Makale yazma planı

Tarih: 22 Haziran 2015, saat  19.00
Yer: Leylek Cafe
Adres: Küçükparmakkapı Sok. No: 15/3 Beyoğlu
Tarif: İstiklal Caddesi'nde soldaki McDonalds'ın sokağına girince sokağın sonuna doğru soldaki 15 numaralı apartmanın ikinci katı.

İletişim: 0545 667 34 4716 Haziran 2015 Salı

Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı Olağan Toplantı Raporu


1 Haziran 2015 

Gündemler ve Kararlar
 1. Anket Maddelerin Gözden Geçirilerek Uygulanabilir Hale Getirilmesi
 2. Anket Eylem Planı
 3. Makale Yazma Planı

1. Anket Maddelerinin Gözden Geçirilerek Uygulanabilir Hale Getirilmesi
Bir önceki toplantıda anket sorularına ekleme-çıkarma yapma, bazı soruları yeniden düzenleme, anketin ortak bir dile çevrilmesi, biçimsel olarak düzenlenmesi, anketin giriş metnini yazma gibi kararlar almıştık. 
Anketin Adı
“Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı Anketi” yerine başka bir adın bulunması konusunda görüşler dile getirildi. Anketin içeriğini anlatan bir ad bulmaya çalışıldı, fakat ortak bir karara varılamadı. Anketin adı konusunda çalışılmaya devam edilecek.
Anketin Giriş Metni
Metni uzun bulduğumuz için kısaltmaya dönük girişimlerimiz oldu ve kimi kısımlarını çıkarmaya karar verdik. Son halini düzenleme konusunda karar verildi.
Ayrıca giriş metninin yüz yüze uygulamada kullanmamaya, sadece internet ortamında ihtiyaç duyulduğuna karar verdik.
Anketin Uygulama Süresi
Anketin ortalama ne kadar sürdüğünün de belirtilmesi gerektiğine ve örnek bir uygulama yapmanın süreyi belirlemede işe yarayacağına (çalışma dışındaki bir kişiye uygulamak) düşündük. 
Anket Sorularını Değerlendirme
90 sorudan oluşan anketin tüm maddeleri tek tek gözden geçirildi ve bazı anket maddeleri tekrar düzenlendi.

2. Anket Eylem Planı

Anketin toplantıda alınan kararlar doğrultusunda düzenlenmiş yeni halinin kategorileştirilmiş hale getirilmesi konusunda Melek sorumluluk aldı. Kategorilere ayrıldıktan sonra ortalama uygulama süresi belirlenecek. İnternet ortamında uygulanabilirliği sağlanacak. Haziran ortasında da hem yüz yüze hem de internet ortamında uygulamaya başlama hedefi belirlendi. 
Anket İstanbul dışında, hem İzmir’deki hem de Ankara’daki arkadaşlarımızın destekleriyle şimdilik üç ilde yüz yüze uygulanabilir gözükmekte. Mersin ve Diyarbakır’daki arkadaşlarımızın da desteklemeleriyle daha çok ilde anketi uygulama fırsatı bulabileceğimiz konuşuldu. Bunun dışında diğer illerde yüz yüze anket uygulaması yapma konusu üzerinde nasıl bir yol izleneceği netleştirilemedi.

3. Makale Yazma Planı 

Zaman yetersizliğinden bir sonraki toplantıya ertelendi. 

4. Gündem İçi/Dışı

Başlangıçta gündem maddesi olarak belirtmediğimiz için gündem dışı gibi duran, ancak içerik bakımından gündem içi görülebilecek birkaç konu hakkında konuşuldu. 

Diploma Kiralama

Anketin maddeleri üzerine konuşulurken diploma kiralama meselesi üzerine çeşitli fikirler dile getirildi. Diploma kiralamanın etik dışı bir davranış mı, yoksa koşulların dayatması üzerine başvurulan bir yöntem mi? Soruları çerçevesinde tartışıldı. Genel kanı etik dışı olduğu, ancak bu etik dışı uygulamanın sorumluluğunun psikoloğa mı yoksa kurum sahiplerine mi ait olduğu da ayrı bir tartışma olarak yürütüldü ve ortak bir kanı oluşmadı. 

Engelli Psikolog İstihdamı

Rehabilitasyon Merkezleri’nin engelli psikolog çalıştırıp çalıştırmadığı üzerine konuşuldu. Bu konuda bilgi sahibi olmadığımız, özel kurumlarda çalıştırma zorunluluğu olduğu belirtildi ve ankette sorulabileceği düşünüldü.

Süpervizyon/Psikolojik Destek Alma

Bu alanda çalışan psikologların yaşamış oldukları zorlanmalar karşısında gerek süpervizyon gerekse psikolojik destek almalarının gerekli olduğu düşüncesi, ama genel olarak böyle bir desteğe başvurulmadığı belirtildi. Bu durumun da anket sorusu olarak eklenebileceği düşünüldü.

  

Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı Olağan Toplantı Duyurusu

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan psikologlar olarak çalışma koşulları ve yaptığımız işlere dair konuştuğumuz toplantıları sürdürüyoruz.

Toplantılarımız herkesin katılımına açıktır.

Toplantı Gündemi

1. Anketin Uygulanabilir Hale Getirilmesi
2. Anket Uygulamasının Planlanması
3. Makale Yazımı


Zaman: 1 Haziran 2015 Pazartesi 19.00
Yer: Leylek Cafe
Adres: Küçükparmakkapı Sok. No: 15/3 Beyoğlu
Tarif: İstiklal Caddesi'nde soldaki McDonalds'ın sokağına girince sokağın sonuna doğru soldaki 15 numaralı apartmanın ikinci katı.

İletişim: 0505 851 92 6028 Mayıs 2015 Perşembe

Rehabilitasyon Psikologlar Dayanışma Ağı Onuncu Toplantı Raporu

Gündemler ve Kararlar

1. Anketin Düzenlenmesi
2. Anketin Uygulanması
3. Dayanışma Ağı için Site
4. Bir Sonraki Toplantı Tarihi 


1. Anketin Düzenlenmesi

Giriş Metni: Anketin giriş bölümü için hazırlanan metni Salih son haline getirecek. Giriş metninin sonuna yönerge paragrafı eklenecek.

Soru Kategorileri: Sorular Demografik Özellikler, Çalışma Koşulları, Kurumdaki İşleyiş, Hak İhlalleri, Düşünce ve Öneriler olmak üzere 5 kategori altına yerleştirilecek ve soru numaraları anketin başından sonuna kesintisiz artarak devam edecek. Melek bu düzenlemeyi yapma sorumluluğu aldı. 

Anketin Değişen Maddeleri: 
1. sorudaki “İnterseksüel” ifadesi “İnterseks” olarak değişecek.
10 ve 11. Sorular yanıtlar yanlarına sendika ve dernek isimleri yazılacak. 
15. soruda seansın yanına parantez içinde ders yazılacak.
15. sorunun cevap seçenekleri, 0-10, 11-20, 21-30, 31-40, 40-üzeri olarak değişecek.
17. sorunun cevap seçenekleri de aynı şekilde değişecek.
20. sorudan sonda, psikolojik danışman sayısı da sorulacak.
21. soruda “rehber öğretmen”den sonra parantez içine “sertifika almış sosyoloji, felsefe, vb. gibi bölüm mezunları” yazılacak. 
36. soruya “yıllık izinin dışında” ifadesi eklenecek.
39. soru cevaplanırken destekleme şekilleri sorunun yanına yazılacak.
68. sorunun cevap seçenekleri, yanlarına tercih edilen süreler yazılacak şekilde yeniden düzenlenecek ve soru bunu soracak şekilde uyarlanacak.
76. sorudan sonra ek bir soru olarak, psikologların girdiği modüller hakkındaki düşünceler sorulacak. 
Bu sorudan sonra, psikologların modül sistemiyle çalışması hakkında ne düşünüldüğü sorulacak. 
Düşünceler ve Öneriler kısmındaki 6. Sorunun ilk cevap seçeneği “bireysel görüşme” ve “bireysel ders” olmak üzere iki seçenek halinde ifade edilecek. 
Bu sorudan sonra “iş tanımınızda bulunmaması gerektiğini düşündüğünüz” şeyler sorusu eklenecek. 


2. Anketin Uygulanması

Anketin en az 3 ay rehabilitasyon merkezinde çalışanlara yapılması planlanıyordu. Tartışmalar sonunda, ulaşılabilecek kişi sayısı ve erişilmesi güç bilgi gerektiren soruların azlığı çalışmaya nedeniyle bu kriterin konmamasına karar verildi. 

 Çalışmanın haziran ortasında başlatılması planlanıyor. Anket hem yüz yüze hem de internet üzerinden yapılacak. Anketin ne kadar süreceğine dair konuşulduysa da bir karar verilmedi. 


Anketin Türkiye Çapında Uygulanması: Anketin yüz yüze uygulanmasının da anlamlı olacağından yola çıkarak çeşitli illerdeki arkadaşlarımızın anketi uygulamaya gönüllü olup olmayacağını sormak isteriz. Bu çağrının içine, raporların okunma kolaylığının büyük ihtimalle düşük olmasından dolayı, bazı sorular da eklenecek. 


3. Dayanışma Ağı için Site

Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı blogunun bir web sitesine dönüştürme fikri dile getirildi. Web sitesinin daha derli toplu ve kategorilendirmeye açık olması olumlu tarafları olarak konuşuldu. Diğer yandan bir siteye geçmenin, kurumsallık iddiası anlamına gelebileceği ve bunun için erken bir noktada olabileceğimiz fikri de dile getirildi. 

 Tartışmaların neticesinde bundan sonraki toplantılarda olası bir web sitesinin içeriği üzerine ayrıntılı konuşmanın anlamlı olacağı; içeriğinin oluşma sürecinin faydalı olacağı düşünüldü. 


4. Bir Sonraki Toplantı Tarihi 
Bir sonraki toplantımız 1 Haziran Pazartesi akşamı yapılacaktır. 
17 Mayıs 2015 Pazar

Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı Onuncu Toplantı ÇağrısıÖzel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan psikologlar olarak çalışma koşulları ve yaptığımız işlere dair konuştuğumuz toplantıların onuncusunu gerçekleştireceğiz.

Gerçekleştirmiş olduğumuz bir önceki toplantıda oluşturduğumuz anketin düşünceler ve öneriler bölümü üzerine çalışmamıza başladık ve anketin uygulama biçimi ile ilgili düşüncelerimizi karara bağladık.

Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı olarak hem maruz kaldığımız hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasına zemin hazırlaması, hem de mesleki saygınlığımızın sağlanması için, var olan yönetmeliğin değiştirilmesi ve bunun yanı sıra bu alanda yaşamakta olduğumuz sıkıntıların giderilmesi amacıyla başlatmış olduğumuz dayanışma ağına özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde halen çalışan ve daha önce çalışmış psikolog arkadaşlarımız, psikoloji öğrencileri ve tüm psikologlar davetlidir.

Zaman: 18 Mayıs 2015 Pazartesi 19.00
Yer: Leylek Cafe
Adres: Küçükparmakkapı Sok. No: 15/3 Beyoğlu
Tarif: İstiklal Caddesi'nde soldaki McDonalds'ın sokağına girince sokağın sonuna doğru soldaki 15 numaralı apartmanın ikinci katı.


İletişim: 0505 851 92 60

10 Mayıs 2015 Pazar

Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı Dokuzuncu Toplantı Raporu


27.04.2015
Gündemler ve Kararlar
1) Anket Oluşturma (Düşünceler & Öneriler)
A) Daha önceden oluşturulan anket maddeleri gözden geçirildi ve ve ankete bir madde daha eklendi.
B) Anketin düşünceler & öneriler bölümü üzerinde çalışıldı.
2) Anketin Uygulanma Biçimi
Halihazırda rehabilitasyon alanında çalışan psikologlara yüzyüze ve internet yolu ile bu alanda en az üç aylık çalışma süreci olan psikologlara uygulanması konusunda uzlaşma sağlandı. Bu doğrultuda;
- Tüm illerde gönüllülük ilkesi ile uygulanması
- Daha önce İstanbul’da bölge bölge aradığımız ve ulaşabildiğimiz rehabilitasyon merkezlerinde çalışan psikologlarla tekrar iletişime geçerek anket hakkında bilgilendirilmesi ve uygulama konusunda destek sağlanması.
- Randevu alarak yüzyüze görüşmelerin ve anketin uygulanmasının sağlanması
- Anketin uygulanabilir hale getirilmesi, internet ortamında anketin oluşturulması, blogda, mail gruplarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılarak katılımın sağlanması
3) Anket Giriş Metni
Anket giriş metnini yazılacak ve mail grubunda bilgilendirme yapılacak.
4) RAM İşleyişi Hakkında Bilgilendirme 
RAM’daki işleyiş konusunda kısa bir bilgilendirmede bulunuldu.


Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı Dokuzuncu Toplantı Çağrısı


Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan psikologlar olarak çalışma koşulları ve yaptığımız işlere dair konuştuğumuz toplantıların dokuzuncusunu gerçekleştireceğiz.
Önceki toplantılarda genişletilmiş anket sorularını demografik özellikler, çalışma koşulları, kurum içinde yapılan çalışmalar, tüzük, hak ihlalleri ve öneriler-fikirler şeklinde 6 kategoriye ayırmıştık. İlk beş kategoriye ait sorular oluşturduğumuz çalışmamızda son olarak öneriler ve fikirler kategorisine ait  anket sorularını düzenleyip anketi tamamlamayı hedeflemekteyiz. Ayrıca yeni bir yönetmelik taslağı hazırlıklarına ve anketin uygulama alanlarına ve biçimlerine dair konuşmaya devam ediyor olacağız.
Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı olarak hem maruz kaldığımız hak ihlallerinin ortadan  kaldırılmasına  zemin hazırlaması,  hem de mesleki  saygınlığımızın sağlanması için, var olan yönetmeliğin  değiştirilmesi ve bunun  yanı sıra bu alanda yaşamakta olduğumuz sıkıntıların giderilmesi amacıyla  başlatmış olduğumuz dayanışma ağına özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde halen çalışan ve daha önce çalışmış psikolog arkadaşlarımız, psikoloji öğrencileri ve tüm psikologlar davetlidir.

Zaman: 27 Nisan 2015 Pazartesi 19.00
Yer: Leylek Cafe
Adres: Küçükparmakkapı Sok. No: 15/3 Beyoğlu

Tarif: İstiklal Caddesi'nde soldaki McDonalds'ın sokağına girince sokağın sonuna doğru soldaki 15 numaralı apartmanın ikinci katı.

Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı Sekizinci Toplantı Raporu


06.04.2015
Gündemler ve Kararlar

1. Anket Oluşturma
Daha önceden oluşturulan anket maddeleri gözden geçirildi. Hak ihlalleri ve tüzük kategorisi ile ilgili sorular düzenlendi. Öneriler kategorisine ait sorular oluşturma bir sonraki toplantıya bırakıldı. 
Hak ihlalleri kategorisindeki maddeleri oluşturmak için Todap’ın Mayıs 2010-Mart 2011 arası tarihlerinde yapmış olduğu  “Psikologların Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Hak İhlalleri Anketi” den yararlanıldı. 
Tüzük kategorisindeki maddeleri oluşturmak içinse MEB’in yayınlamış olduğu son tüzükten yararlanıldı.


Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı Sekizinci Toplantı Çağrısı


Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan psikologlar olarak çalışma koşulları ve yaptığımız işlere dair konuştuğumuz toplantıların sekizincisini gerçekleştireceğiz.
Önceki toplantılarda ortaya çıkan tüzük, merkezlerdeki işleyişle çalışma koşulları ve hak ihlallerine dair anket sorularının düzenlenmesi ve genişletilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca yeni bir yönetmelik taslağı hazırlıklarına ve anketin uygulama alanlarına ve biçimlerine dair konuşmaya devam edeceğiz.
Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı olarak hem maruz kaldığımız hak ihlallerinin ortadan  kaldırılmasına  zemin hazırlaması,  hem de mesleki  saygınlığımızın sağlanması için, var olan yönetmeliğin  değiştirilmesi ve bunun  yanı sıra bu alanda yaşamakta olduğumuz sıkıntıların giderilmesi amacıyla  başlatmış olduğumuz dayanışma ağına özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde halen çalışan ve daha önce çalışmış psikolog arkadaşlarımız, psikoloji öğrencileri ve tüm psikologlar davetlidir.

Zaman: 6 Nisan 2015 Pazartesi 19.00
Yer: Leylek Cafe
Adres: Küçükparmakkapı Sok. No: 15/3 Beyoğlu

Tarif: İstiklal Caddesi'nde soldaki McDonalds'ın sokağına girince sokağın sonuna doğru soldaki 15 numaralı apartmanın ikinci katı.

Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı Yedinci Toplantı Raporu


23.03.2015
Gündemler ve Kararlar
1)Damar okuma sistemi

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine damar okuma sisteminin henüz gelmeyeceği ve Danıştay’dan yürütmeyi durdurma kararı çıktığı bilgilendirmesi yapıldı.

2)Anket oluşturma
Daha önceden belirlenen ve üzerinde konuşulan anket maddeleriyle ilgili 6 kategoride soruları toparlama ve oluşturma kararı alındı.
 • Demografik özellikler
 • Çalışma koşulları
 • Kurum içinde yapılanlar
 • Tüzük
 • Hak ihlalleri
 • Öneriler ve fikirler
Bu kategoriler arasından öneriler ve fikirler, tüzük bölümlerine vakit kalmadığından değinilemedi. Hak ihlalleri bölümüne ise kısa giriş yapıldı ve bir sonraki toplantıda devam edilmesine karar verildi. Ayrıca hak ihlalleri kategorisindeki maddeleri oluşturmak için Todap’ın Mayıs 2010-Mart 2011 arası tarihlerinde yapmış olduğu  “Psikologların Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Hak İhlalleri Anketi” den yararlanma kararı alındı.


Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı Yedinci Toplantı Çağrısı


Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan psikologlar olarak çalışma koşulları ve yaptığımız işlere dair konuştuğumuz toplantıların yedincisini  gerçekleştireceğiz.
Önceki iki toplantımızda genişletilmiş kapsamlı bir anket formunun maddelerini oluşturmaya başladık. Var olan özel eğitim yönetmeliğinin maddelerini inceleyerek bir anket  taslağı oluşturduk. Bu toplantımızda da yönetmeliği incelemeyi sonlandırarak, anket maddelerini tamamlayıp,  anketin içeriğinin ve sorularının nasıl olacağına karar vereceğiz. Ayrıca yeni bir yönetmelik taslağı oluşturmanın hazırlıklarına da devam ediyor olacağız. Anketi tamamladığımızda, anketi uygulama alanlarımız ve biçimlerimiz ile ilgili olarak da sizlerle paylaşımda bulunacağız.
Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı olarak hem maruz kaldığımız hak ihlallerinin ortadan  kaldırılmasına  zemin hazırlamak,  hem de mesleki  saygınlığımızı sağlamak amacıyla var olan yönetmeliğin  değiştirilmesi ve bunun  yanı sıra bu alanda yaşamakta olduğumuz sıkıntıların giderilmesi üzerine çalışıyoruz. Dayanışma Ağı'na özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde halen çalışan ve daha önce çalışmış bütün psikolog arkadaşlarımız ve psikoloji öğrencileri davetlidir.

Zaman: 23 Mart 2015 Pazartesi 19.00
Yer: Leylek Cafe
Adres: Küçükparmakkapı Sok. No: 15/3 Beyoğlu

Tarif: İstiklal Caddesi'nde soldaki McDonalds'ın sokağına girince sokağın sonuna doğru soldaki 15 numaralı apartmanın ikinci katı.


Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı Altıncı Toplantı Raporu


16.03.2015
Gündemler ve Kararlar
Anket oluşturma ve Detaylandırma

Anket oluşturulurken tüzük-yönetmelik dışı ve alakalı maddeler belirlendi. Ankete nasıl aktarılabileceği tartışıldı. 
Ankete Kaynak Olacak Konu Başlıkları
 1. Ücret
 2. Aile görüşmelerinin netleştirilmesi ve ücretlendirilmesi
 3. Resmi işleyiş ile fiili işleyişin uyumlu hale getirilmesi
 4. Sigortanın asgari ücret üzerinden gösterilmemesi
 5. Psikologların sorumlu olduğu modüllerin yeniden düzenlenmesi
 6. Görev tanımının yapılması ve mesleki sınırlara uyulması (Görev tanımı dışında işler veriliyor mu?)
 7. Sözleşme yapma sisteminin değiştirilmesi
 8. Damar okuma sistemi
 9. Felsefe, sosyoloji ve diğer alanlardan mezun olanlar için açılan/açılacak olan rehber öğretmenlik kursu
 10. “Rehber öğretmen veya psikolog” yerine “Rehber öğretmen ve psikolog” ibaresinin konulması (Psikolojik Danışman ibaresi de eklenebilir)
 11. “Engelli bireylerin anne, baba veya kardeşlerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütmek veya psikolojik yardım alabilecekleri kurum ya da kuruluşlara yönlendirmek” maddesindeki “veya” yerine “gerektiğinde” ibaresi konmalı ve hizmetlerin nasıl olacağı netleştirilme.
 12. Engelli bireyler için hazırlanan 12 aylık BEP raporundan yola çıkarak psikoloğun her çocuğun psikolojik açıdan değerlendirmesi, diğer modüllerin hazırlanması için sorumlu tutulmaması
 13. “Engelli bireyleri tanımaya yönelik, rehberlik ve psikolojik danışma biriminde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak” maddesinde geçen işlerin netleştirilmesi
 14. “Kurum personeline yönelik psikolojik danışma, rehberlik ve destek çalışmalarını planlamak ve yürütmek” maddesinin netleştirilmesi ve personele yönelik psikolojik destek hizmeti sunma sorumluluğunun verilmemesi ve psikoloğun sorumluluğunun sadece işle ilgili personele destek ve yönlendirme hizmetleri vermesi ile sınırlandırılması
 15. “Aile eğitimi ve danışmanlığı programlarında alanı ilgili konularda yer almak ve uygulamaya katılmak. Ailelere, engelli bireylere, sınıf öğretmenlerine ve diğer kurum personeline yönelik hizmet alanına uygun, toplantı, konferans ve seminer gibi hizmet içi eğitim planı hazırlamak ve uygulamak” maddesinde geçen hizmet içi eğitimlerin zaman planlamasının ve uygulama sıklığının netleştirilmesi
 16. Psikologların sorumlu olacakları ve aileye yönelik yapılacak çalışmaların toparlandığı yeni bir modül sisteminin oluşturulması. Bu modülün de “Aile Destek Modülü” olarak adlandırılması ve RAM raporunda belirtilmesi 
 17. “Engelli bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak” maddesinde geçen “materyal hazırlama” ibaresinin açıklığa kavuşturulması ve “eğitimleri” ibaresinin derse girmeye karşılık gelip gelmediğinin netleştirilmesi
 18. “Görev tanımında belirtilen görevlere benzer diğer görevleri yapmak” ifadesi gibi muğlak ve suiistimale açık bir ifadenin kaldırılması veya yeniden düzenlenmesi
 19. Kurum psikologlarının maruz kaldıkları “mobbing” ler
 20. Psikolog dışındaki diğer personelden psikologlara dair beklentilerini öğrenmek ve görüş almak
 21. Kuruma devam eden çocukların ailelerden  psikologlara yönelik beklentileri doğrultusunda görüş alınması
 22. Eğitim alan çocuk sayısı
 23. Kurumda çalışan psikolog sayısı 
 24. Kurumda olması gereken psikolog sayısı ve çocuk başına düşmesi gereken psikolog sayısı
 25. Kurum psikoloğu okul rehber öğretmeni ve/veya sınıf öğretmeni ile işbirliği yapmaya nasıl bakıyor 
 26. Demografik özellikler
 27. Mesleki yeterlilik/Mesleki yeterlilik
 28. Halen çalıştığı kurumda çalışma süresi ve toplamda rehabilitasyon merkezlerindeki çalışma süresi
 29. Kurumun mesleki açıdan destekleme durumu
 30. Kurum sahiplerinin eğitim seviyesi ve mesleği
 31. İzin alma durumları (Sağlık, yıllık ve mazeret izin)
 32. Kurumun veya sınıfın fiziki koşulları (kamera, ısınma, ışık, büyüklük, materyal vs.)
 33. Sendika/Dernek üyeliği
 34. Mesai saatleri/günleri ve tercih edilen saat/gün
Yukarıda yer alan taslak anket maddelerine kaynaklık edecek maddelerin yönetmelikle/tüzükle ilgili olanlar : 
2.-5.-6.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15.-16.-17. ve 18. Maddeler.
Yönetmelik/Tüzük dışı maddeler :
1.-3.-4.-7.-8. Ve 18.maddeden sonrakilerin tümü.

Toplantıda esas olarak ankete kaynaklık edebilecek maddelerin belirlenmesi hedeflendi. Anketteki soru biçimi daha sonra tartışılacak. 
Tüzüğün son maddesi olan “ Psikoloğun görevlendirilememesi halinde rehber öğretmen psikoloğun yürüttüğü görevleri yapar. Psikolog ve rehber öğretmene haftada yirmi saati geçmemek üzere destek eğitimi görevi de verilebilir. “ muğlaklığından dolayı sorgulanması gerektiği düşünüldü. 
Rehabilitasyon merkezlerindeki psikolog ücretleri malum kanayan yaramız. Tüzüğe-yönetmeliğe, psikolog ücretleri  (örneğin asgari ücretin en az üç katı kadar ) eklenebilir mi konusunu üzerinde çalışılacak.
Rehabilitasyon merkezlerinin pazar günü de çalışıyor görünmesinin bizler için sorun yaratabileceğine değinildi. Çünkü bir çocuğun örneğin ölümü söz konusu olabiliyor. Ancak ay sonuna kadar o çocuğun ders/seans aldığına dair imza atılabiliyor. Aslında büyük sorun yaratması olası bir konu.